3.268 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) parinkimo tvarka

3.268 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) parinkimo tvarka
1. Vaiko globejas (rupintojas) parenkamas atsižvelgiant i jo asmenines savybes, sveikatos bukle, sugebejima buti globeju (rupintoju), jo santykius su netekusiu tevu globos vaiku bei vaiko interesus.2. Asmuo, norintis tapti vaiko globeju (rupintoju), rajono (miesto) valstybinei vaiko teisiu apsaugos institucijai pateikia tokius dokumentus:1) prašyma, kuriame nurodoma pageidaujamu globoti ir aukleti vaiku skaicius, ju amžius, globos rušis;2) Vyriausybes igaliotos institucijos nustatytos formos sveikatos pažymejima;3) kartu gyvenanciu vyresniu kaip šešiolikos metu asmenu rašytini sutikima.