3.269 straipsnis. Asmuo, kuris negali buti skiriamas vaiko globeju (rupintoju)

3.269 straipsnis. Asmuo, kuris negali buti skiriamas vaiko globeju (rupintoju)
Vaiko globeju (rupintoju) negali buti skiriamas asmuo:1) neturintis dvidešimt vieneriu metu, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;2) pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;3) nuo kurio buvo atskirtas vaikas;4) buves iteviu (imote), jeigu jo tevu valdžia buvo apribota del to, kad itevis (imote) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;5) jeigu anksciau jo, kaip vaiko globejo (rupintojo), igaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;6) teistas už tycinius nusikaltimus;7) sulaukes šešiasdešimt penkeriu metu arba vyresnis, išskyrus artimaji giminaiti, jei jis nori laikinai globoti jaunesni kaip dešimties metu vaika;8) sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinemis ar kitomis ligomis, kuriu saraša tvirtina Vyriausybes igaliota institucija.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.