3.275 straipsnis. Disponavimas globojamo vaiko gaunamomis pajamomis

3.275 straipsnis. Disponavimas globojamo vaiko gaunamomis pajamomis
Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lešomis disponuoja vaiko globejas (rupintojas) ir tik vaiko interesais šio kodekso ketvirtosios knygos normu, reglamentuojanciu turto administravima, nustatyta tvarka.