3.278 straipsnis. Globejo ir rupintojo veiklos kontrole

3.278 straipsnis. Globejo ir rupintojo veiklos kontrole
1. Globos ir rupybos institucijos privalo kontroliuoti, ar globejas (rupintojas) tinkamai atlieka savo pareigas.2. Globejo (rupintojo) pareigas, susijusias su globotinio (rupintinio) turto administravimu, nustato šio kodekso ketvirtosios knygos normos, reglamentuojancios turto administravima.