3.279 straipsnis. Veiksnaus asmens rupyba

3.279 straipsnis. Veiksnaus asmens rupyba
1. Veiksnaus fizinio asmens, kuris del savo sveikatos bukles negali savarankiškai igyvendinti savo teisiu ar atlikti pareigu, prašymu jam gali buti nustatyta rupyba.2. Veiksnaus asmens rupintojas skiriamas teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens prašyma arba globos (rupybos) institucijos pareiškima.3. Rupintojas gali buti paskirtas tik tuo atveju, kai yra rašytinis jo sutikimas. Veiksnus asmuo ir rupintojas sudaro pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikejimo teise sutarti, kurioje nustatomos rupintojo teises ir pareigos, susijusios su veiksnaus asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo.4. Rupyba panaikinama teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens pareiškima.5. Šiame straipsnyje numatytais atvejais šio kodekso 3.244 straipsnis taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja tarp rupintojo ir veiksnaus asmens sudarytai sutarciai.VIII dalisCIVILINES BUKLES AKTU REGISTRAVIMASXX skyriusBENDROSIOS NUOSTATOS