3.280 straipsnis. Civilines bukles aktus registruojancios istaigos ir ju kompetencija

3.280 straipsnis. Civilines bukles aktus registruojancios istaigos ir ju kompetencija
1. Miestu ir rajonu civilines metrikacijos istaigos registruoja gimima, tevystes pripažinima, tevystes nustatyma, santuokos sudaryma, santuokos nutraukima, ivaikinima, vardo, pavardes, tautybes pakeitima ir mirti.2. Miestu, kuriuose nera civilines metrikacijos istaigu, seniuniju (išskyrus savivaldybiu centru seniunijas) seniunai turi teise registruoti mirti.3. Lietuvos Respublikos konsulines istaigos turi teise registruoti Lietuvos Respublikos pilieciu gimima, santuoka ir mirti.