3.291 straipsnis. Terminai vaiko gimimui iregistruoti

3.291 straipsnis. Terminai vaiko gimimui iregistruoti
1. Apie vaiko gimima turi buti pareikšta ir vaiko gimimas turi buti iregistruotas per tris menesius nuo jo gimimo dienos, o jeigu vaikas gime negyvas, – per tris paras nuo gimimo laiko.2. Pareiškimas del rasto vaiko gimimo iregistravimo turi buti paduotas per tris paras nuo vaiko radimo laiko.