3.292 straipsnis. Gimimo irašas

3.292 straipsnis. Gimimo irašas
1. Gimimo iraše vaiko vardas, pavarde ir tautybe, taip pat duomenys apie jo tevus irašomi laikantis šio kodekso 3.139, 3.140, 3.166 ir 3.167 straipsniuose nustatytu taisykliu.2. Jeigu vaiko tevyste nenustatyta, duomenys apie teva neirašomi.3. Vaiko, kurio tevai nežinomi, vardas ir pavarde irašomi valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos nurodymu. Vaiko tautybe šiuo atveju neirašoma.4. Iregistravus vaiko gimima, išduodamas gimimo liudijimas.XXII skyriusTEVYSTES PRIPAŽINIMO IR TEVYSTES NUSTATYMO REGISTRAVIMAS