3.295 straipsnis. Duomenu apie teva irašas vaiko gimimo iraše

3.295 straipsnis. Duomenu apie teva irašas vaiko gimimo iraše
Civilines metrikacijos istaiga, remdamasi prašymu del tevystes pripažinimo arba teismo sprendimu nustatyti tevyste, irašo i vaiko gimimo iraša duomenis apie teva ir išduoda nauja gimimo liudijima.XXIII skyriusIVAIKINIMO REGISTRAVIMAS