3.296 straipsnis. Ivaikinimo registravimo vieta

3.296 straipsnis. Ivaikinimo registravimo vieta
Ivaikinimas registruojamas civilines metrikacijos istaigoje, iregistravusioje vaiko gimima, remiantis teismo sprendimu ivaikinti.