3.297 straipsnis. Duomenu irašymas ivaikio gimimo iraše

3.297 straipsnis. Duomenu irašymas ivaikio gimimo iraše
1. Jeigu teismo sprendimu ivaikiui suteiktas kitas vardas ar iteviu pavarde, šie duomenys jo gimimo iraše atitinkamai pakeiciami.2. Ivaikio gimimo iraše jo tevu duomenys pakeiciami duomenimis apie itevius.3. Jeigu vaika ivaikino vienas vyras arba viena moteris, antrojo iš vaiko tevu duomenys išbraukiami ir nauji duomenys neirašomi.4. Pakeitus ivaikio gimimo iraše duomenis, išduodamas naujas jo gimimo liudijimas.XXIV skyriusSANTUOKOS REGISTRAVIMAS