3.298 straipsnis. Santuokos registravimo vieta

3.298 straipsnis. Santuokos registravimo vieta
Santuoka registruojama vieno iš susituokianciuju arba ju tevu gyvenamosios vietos civilines metrikacijos istaigose, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinese istaigose.