3.299 straipsnis. Prašymas iregistruoti santuoka

3.299 straipsnis. Prašymas iregistruoti santuoka
1. Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašyma vieno iš ju arba ju tevu gyvenamosios vietos civilines metrikacijos istaigai savo pasirinkimu.2. Prašyme jie turi patvirtinti, kad yra ivykdytos visos šio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose numatytos santuokos sudarymo salygos, taip pat nurodyti, kelinta karta kiekvienas iš ju tuokiasi ir kiek turi vaiku.3. Prašymas iregistruoti santuoka netenka galios, jeigu bent vienas asmenu, padavusiu prašyma, nustatytu laiku neatvyksta iregistruoti santuokos arba prašymas atsiimamas.