3.302 straipsnis. Prašymo iregistruoti santuoka viešas skelbimas

3.302 straipsnis. Prašymo iregistruoti santuoka viešas skelbimas
1. Prašymo iregistruoti santuoka padavimo faktas skelbiamas viešai civilines metrikacijos istaigoje ne veliau kaip dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.2. Skelbime nurodoma ketinanciu susituokti asmenu vardai, pavardes, gimimo data ir busimos santuokos registravimo data.