3.304 straipsnis. Bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka sudarytu santuoku apskaita

3.304 straipsnis. Bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka sudarytu santuoku apskaita
1. Atitinkamos religines organizacijos igaliotas asmuo privalo per dešimt dienu po santuokos sudarymo bažnycios nustatyta tvarka pateikti santuokos sudarymo vietos civilines metrikacijos istaigai Teisingumo ministerijos nustatytos formos pranešima apie santuokos iregistravima bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka.2. Civilines metrikacijos istaiga, gavusi pranešima apie santuokos sudaryma bažnycios nustatyta tvarka, irašo santuokos iraša ir išduoda santuokos liudijima pagal šio kodekso 3.303 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytas taisykles tuo atveju, jeigu yra laikytasi šio kodekso 3.12–3.17 straipsniu reikalavimu. Tokiu atveju santuoka laikoma sudaryta nuo jos iregistravimo bažnycios nustatyta tvarka dienos.3. Jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatyta termina pranešimas apie santuokos iregistravima bažnycios nustatyta tvarka civilines metrikacijos istaigai nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo itraukta i apskaita civilines metrikacijos istaigoje.XXV skyriusSANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.