3.309 straipsnis. Mirties registravimo tvarka

3.309 straipsnis. Mirties registravimo tvarka
1. Mirtis registruojama mirusiojo gyvenamosios vietos arba mirimo vietos vienoje iš istaigu, nurodytu šio kodekso 3.280 straipsnyje, remiantis medicininiu mirties liudijimu.2. Mirtis, remiantis teismo sprendimu paskelbti asmeni mirusiu ar nustacius asmens mirties fakta, registruojama sprendima priemusio teismo buvimo vietos civilines metrikacijos istaigoje.