3.310 straipsnis. Pareiškimas apie mirti

3.310 straipsnis. Pareiškimas apie mirti
Mirtis registruojama mirusiojo giminaiciu, jo kaimynu, gyvenamosios patalpos savininko pareiškimu, taip pat medicinos istaigos, kurioje šis asmuo mire, administracijos ar policijos komisariato pranešimu.