3.33 straipsnis. Sutuoktiniu gincai del pareigu vykdymo ir teisiu igyvendinimo

3.33 straipsnis. Sutuoktiniu gincai del pareigu vykdymo ir teisiu igyvendinimo
1. Jeigu sutuoktiniai negali susitarti del savo pareigu vykdymo ar teisiu igyvendinimo, bet kuris sutuoktinis turi teise kreiptis i teisma, kad teismas išsprestu ju ginca.2. Teismas, spresdamas sutuoktiniu ginca, privalo imtis priemoniu sutuoktiniams sutaikyti.3. Sprendima del sutuoktiniu ginco teismas privalo priimti atsižvelgdamas i sutuoktiniu nepilnameciu vaiku ir visos šeimos interesus.