3.35 straipsnis. Sutuoktiniu teises ir pareigos namu ukyje

3.35 straipsnis. Sutuoktiniu teises ir pareigos namu ukyje
1. Sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo neturi teises perleisti, ikeisti, išnuomoti ar kitokiu budu suvaržyti teise i kilnojamaji daikta, naudojama šeimos namu ukyje.2. Kilnojamuoju daiktu, naudojamu šeimos namu ukyje, pripažistami namu apyvokos daiktai, baldai, išskyrus meno kurinius, kolekcijas ir namu bibliotekas.3. Sutuoktinis, be kurio sutikimo buvo sudarytas toks sandoris, turi teise reikalauti pripažinti sandori negaliojanciu, jeigu jis sandorio nepatvirtino po jo sudarymo, išskyrus atvejus, kai sandoris buvo atlygintinis, o trecioji šalis buvo sažininga.