3.36 straipsnis. Sutuoktiniu teises ir pareigos i gyvenamaja patalpa, esancia šeimos turtu

3.36 straipsnis. Sutuoktiniu teises ir pareigos i gyvenamaja patalpa, esancia šeimos turtu
1. Jeigu sutuoktiniai gyvena gyvenamojoje patalpoje pagal nuomos sutarti, tai sutuoktinis, sudares nuomos sutarti, be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo neturi teises nutraukti nuomos sutarties prieš termina, subnuomoti gyvenamosios patalpos arba perleisti teises pagal nuomos sutarti. Sutuoktinis, nedaves sutikimo sudaryti toki sandori ar veliau jo nepatvirtines, turi teise reikalauti pripažinti ji negaliojanciu.2. Sutuoktinis, kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybes teise priklauso jam vienam, neturi teises be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti, ikeisti ar išnuomoti. Sutuoktinis, nedaves sutikimo sudaryti toki sandori ar veliau jo nepatvirtines, turi teise reikalauti pripažinti sandori negaliojanciu, jeigu viešame registre gincijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas.3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos taisykles taikomos ir uzufrukto (t. y. teises naudoti svetima daikta ir gauti iš jo pajamas, produkcija ir vaisius) bei panaudos atvejais.III skyriusSANTUOKOS NEGALIOJIMAS