3.38 straipsnis. Asmenys, turintys teise pareikšti ieškini del santuokos pripažinimo negaliojancia pažeidus jos sudarymo salygas

3.38 straipsnis. Asmenys, turintys teise pareikšti ieškini del santuokos pripažinimo negaliojancia pažeidus jos sudarymo salygas
1. Santuoka, sudaryta pažeidžiant šio kodekso 3.16 ir 3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo salygas, gali buti pripažinta negaliojancia pagal sutuoktinio, nežinojusio apie kliutis santuokai sudaryti, prokuroro arba bet kurio kito asmens, kurio teises ar teiseti interesai buvo pažeisti santuoka, ieškini.2. Santuoka, sudaryta pažeidžiant šio kodekso 3.14 straipsnyje nustatyta santuokos sudarymo salyga, gali buti pripažinta negaliojancia pagal nepilnamecio sutuoktinio, jo tevu, globeju ar rupintoju, valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos arba prokuroro ieškini. Kai nepilnameciam sutuoktiniui sukanka aštuoniolika metu, ieškini del santuokos pripažinimo negaliojancia gali pareikšti tik pats sutuoktinis.3. Santuoka, sudaryta pažeidžiant šio kodekso 3.15 straipsnyje nustatyta santuokos sudarymo salyga, gali buti pripažinta negaliojancia pagal neveiksnaus sutuoktinio globejo, prokuroro arba bet kurio kito asmens, kurio teises ar teiseti interesai buvo pažeisti santuoka, ieškini.4. Santuoka, sudaryta pažeidžiant šio kodekso 3.13 straipsnyje nustatyta santuokos sudarymo salyga, gali buti pripažinta negaliojancia pagal sutuoktinio, neišreiškusio savo tikrosios valios, arba prokuroro ieškini. Jeigu sutuoktinis, neišreiškes savo tikrosios valios, yra nepilnametis, ieškini gali pareikšti jo tevai, globejai, rupintojai arba valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija.5. Reikalauti pripažinti santuoka negaliojancia šio kodekso 3.21 straipsnio 3 dalyje numatytu pagrindu turi teise sutuoktinis, kuriam iki santuokos sudarymo nebuvo praneštas ligos faktas.