3.5 straipsnis. Šeimos teisiu igyvendinimas ir gynimas

3.5 straipsnis. Šeimos teisiu igyvendinimas ir gynimas
1. Asmenys savo nuožiura igyvendina šeimos teises ir nevaržomi jomis naudojasi, taip pat ir teise i šeimos teisiu gynyba. Atsisakymas nuo šeimos teises ar jos igyvendinimo nepanaikina šios teises, išskyrus istatymu numatytus atvejus.2. Igyvendindami šeimos teises ir vykdydami šeimos pareigas, asmenys privalo laikytis istatymu, gerbti bendro gyvenimo taisykles, geros morales principus ir veikti sažiningai.3. Draudžiama piktnaudžiauti šeimos teisemis, t. y. draudžiama jas igyvendinti tokiu budu ir priemonemis, kurios pažeistu ar varžytu kitu asmenu teises ar istatymu saugomus interesus ar darytu žalos kitiems asmenims. Jeigu asmuo piktnaudžiauja šeimos teise, teismas gali atsisakyti ja ginti.4. Šeimos teises gina teismas, globos ir rupybos bei kitos valstybes ar visuomenines institucijos šio kodekso numatytais budais. Teismas ir kitos institucijos turi siekti, kad šalys išsprestu ginca taikiai – tarpusavio susitarimu, ir visokeriopai padeti šalims pasiekti toki susitarima.