3.50 straipsnis. Santuokos pabaiga del vieno sutuoktinio mirties

3.50 straipsnis. Santuokos pabaiga del vieno sutuoktinio mirties
1. Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia ji mirusiu.2. Paskelbus sutuoktini mirusiu, santuoka laikoma pasibaigusia nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos.3. Jeigu sutuoktinis, kuri teismas sprendimu paskelbe mirusiu, atsiranda, tai, panaikinus teismo sprendima, abieju sutuoktiniu bendru prašymu, paduotu santuokos pabaiga iregistravusiai civilines metrikacijos istaigai, santuoka gali buti atnaujinta.4. Santuoka negali buti atnaujinta, jeigu kitas sutuoktinis sudare nauja santuoka arba yra kliuciu, numatytu šio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose.Antrasis skirsnisSantuokos nutraukimas abieju sutuoktiniubendru sutikimu