3.52 straipsnis. Prašymas nutraukti santuoka

3.52 straipsnis. Prašymas nutraukti santuoka
1. Bendras sutuoktiniu prašymas nutraukti santuoka paduodamas vieno iš sutuoktiniu gyvenamosios vietos apylinkes teismui.2. Kartu su prašymu del santuokos nutraukimo sutuoktiniai turi pateikti sutarti del santuokos nutraukimo pasekmiu.3. Prašyme turi buti nurodytos priežastys, del kuriu, sutuoktiniu manymu, ju santuoka iširo.