3.53 straipsnis. Santuokos nutraukimo tvarka

3.53 straipsnis. Santuokos nutraukimo tvarka
1. Teismas priima sprendima santuoka nutraukti, jeigu isitikina, kad santuoka faktiškai iširo. Santuoka laikoma iširusia, jeigu sutuoktiniai kartu bendrai nebegyvena ir negalima tiketis, kad jie vel prades gyventi kartu.2. Preziumuojama, kad santuoka faktiškai iširo, jeigu daugiau nei metus sutuoktiniai netvarko bendro ukio ir negyvena santuokinio gyvenimo.3. Teismas, savo sprendimu nutraukdamas santuoka, patvirtina ir sutuoktiniu pateikta sutarti del santuokos nutraukimo pasekmiu, kurioje sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnameciu vaiku ir vienas kito išlaikymo, nepilnameciu vaiku gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklejant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas. Sutarties turinys itraukiamas i teismo sprendima. Iš esmes pasikeitus aplinkybems (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buve sutuoktiniai arba vienas iš ju gali kreiptis i teisma del santuokos nutraukimo pasekmiu sutarties salygu pakeitimo.4. Jeigu sutartis del santuokos nutraukimo pasekmiu prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmes pažeidžia sutuoktiniu nepilnameciu vaiku ar vieno sutuoktinio teises ir teisetus interesus, teismas sutarties netvirtina, o byla del santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys nauja sutarti. Jeigu per šešis menesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neivykdo teismo nurodymu del sutarties turinio, teismas prašyma palieka nenagrineta.