3.54 straipsnis. Sutuoktiniu taikinimas

3.54 straipsnis. Sutuoktiniu taikinimas
1. Teismas privalo imtis priemoniu sutuoktiniams sutaikyti.2. Vieno sutuoktinio prašymu arba savo iniciatyva teismas gali nustatyti ne ilgesni kaip šešiu menesiu termina sutuoktiniams susitaikyti. Tokiu atveju santuokos nutraukimo byla sustabdoma. Byla atnaujinama praejus teismo nustatytam terminui vieno iš sutuoktiniu prašymu.3. Jeigu per vienerius metus nuo susitaikymo termino pradžios ne vienas sutuoktiniu nereikalauja nutraukti santuokos, prašymas del santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinetas.4. Jeigu sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus kartu bendrai nebegyvena arba termino susitaikyti nustatymas iš esmes prieštarautu vieno sutuoktinio ar ju vaiku interesams, taip pat kai abu sutuoktiniai reikalauja nagrineti byla iš esmes, terminas susitaikyti nenustatomas.Treciasis skirsnisSantuokos nutraukimas vieno sutuoktiniO PRAŠYMU