356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus
Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, išskyrus šio kodekso 235 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 265 straipsnio 5 dalyje, 281 straipsnio 2 dalyje, 314 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 3561, 3562, 357, 3571, 361, 363, 365 straipsniuose, 385 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 459 straipsnio 2 ir 6 dalyse, 460 straipsnyje numatytus pažeidimus, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2581 , 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.