357 straipsnis. Informacijos apie statybą nepateikimas

357 straipsnis. Informacijos apie statybą nepateikimas
1. Informacijos apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ar paskyrimą, taip pat apie pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą nepateikimas arba pateikimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2581 , 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.