3571 straipsnis. Statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir statinių kadastro duomenų tikslinimo tvarkos pažeidimas

3571 straipsnis. Statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir statinių kadastro duomenų tikslinimo tvarkos pažeidimas
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytos statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Papildyta straipsniu: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.