3.6 straipsnis. Ieškinio senatis

3.6 straipsnis. Ieškinio senatis
1. Reikalavimams, kylantiems iš šeimos teisiniu santykiu, taikoma ieškinio senatis, išskyrus šios knygos nustatytas išimtis.2. Ieškinio senaties terminu skaiciavimo, sustabdymo, nutraukimo ir atnaujinimo tvarka nustato šio kodekso pirmosios knygos normos, jeigu šios knygos normos nenustato kitokiu taisykliu.II dalisSANTUOKAII skyriusSANTUOKOS SUDARYMASPirmasis skirsnisSusitarimas tuoktis ir jo teisines pasekmes