361 straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

361 straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra pažeidžiant teisės aktų reikalavimus
Statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2581 , 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.