362 straipsnis. Statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimas

362 straipsnis. Statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimas
1. Teisės aktuose nustatytos statinių projektų patikrinimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 3. Prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūros, paveldosaugos ar saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar specialiųjų reikalavimų neišdavimas per teisės aktuose nustatytus terminus, nepagrįstas atsisakymas juos išduoti ar neteisėtas jų išdavimas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2581 , 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2581 , 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334 5. Teisės aktuose nustatytos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.