3.65 straipsnis. Laikinosios apsaugos priemones

3.65 straipsnis. Laikinosios apsaugos priemones
1. Teismas, atsižvelgdamas i sutuoktiniu vaiku, taip pat i vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinasias ju apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas.2. Teismas gali taikyti šias laikinasias apsaugos priemones:1) ipareigoti viena sutuoktini gyventi skyrium;2) nustatyti nepilnameciu vaiku gyvenamaja vieta su vienu iš tevu;3) ipareigoti viena sutuoktini netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu;4) priteisti iš vieno sutuoktinio laikina išlaikyma nepilnameciams vaikams ar kitam sutuoktiniui;5) areštuoti turta, kol bus išsprestas jo priklausomybes nuosavybes teise vienam sutuoktiniui klausimas, taip pat siekiant užtikrinti išlaikymo mokejima;6) areštuoti vieno sutuoktinio turta, kurio verte butu galima užtikrinti teismo išlaidu atlyginima kitam sutuoktiniui;7) uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnameciais vaikais ar lankytis tam tikrose vietose.Straipsnio pakeitimai:Nr. X-1566, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 68-2568 (2008-06-14)Penktasis skirsnisSantuokos nutraukimo teisines pasekmes