3.68 straipsnis. Sandoriu, sudarytu po santuokos nutraukimo bylos iškelimo, pripažinimas negaliojanciais

3.68 straipsnis. Sandoriu, sudarytu po santuokos nutraukimo bylos iškelimo, pripažinimas negaliojanciais
Sandoriai, susije su sutuoktiniu bendraja jungtine nuosavybe, kuriuos sudare vienas sutuoktinis po bylos del santuokos nutraukimo iškelimo dienos, gali buti pripažinti negaliojanciais pagal kito sutuoktinio ieškini, jeigu tas sutuoktinis irodo, kad sandoris buvo sudarytas turint tiksla pažeisti jo turtines teises, o treciasis asmuo buvo nesažiningas.