3.72 straipsnis. Buvusiu sutuoktiniu tarpusavio išlaikymas

3.72 straipsnis. Buvusiu sutuoktiniu tarpusavio išlaikymas
1. Teismas, priimdamas sprendima del santuokos nutraukimo, priteisia išlaikyma to reikalingam buvusiam sutuoktiniui, jeigu išlaikymo klausimai nenustatyti sutuoktiniu sudarytoje sutartyje del santuokos nutraukimo pasekmiu. Sutuoktinis neturi teises i išlaikyma, jeigu jo turimas turtas ar gaunamos pajamos yra pakankami visiškai save išlaikyti.2. Preziumuojama, kad sutuoktiniui reikalingas išlaikymas, jeigu jis augina bendra savo ir buvusio sutuoktinio nepilnameti vaika, yra nedarbingas del savo amžiaus ar sveikatos bukles.3. Sutuoktinis, kuris del santuokos sudarymo ir bendru šeimos interesu ar vaiku priežiuros negalejo igyti kvalifikacijos (baigti studiju), turi teise reikalauti iš buvusio sutuoktinio atlyginti mokymosi baigimo ar savo perkvalifikavimo išlaidas.4. Sutuoktinis, del kurio kaltes nutraukta santuoka, neturi teises i išlaikyma.5. Teismas, spresdamas išlaikymo priteisimo ir jo dydžio klausimus, privalo atsižvelgti i santuokos trukme, išlaikymo reikalinguma, abieju buvusiu sutuoktiniu turtine padeti, ju sveikatos bukle, amžiu, taip pat i ju darbinguma, nedirbancio sutuoktinio isidarbinimo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes.6. Išlaikymo dydis mažinamas ar priteisiamas tik laikinas išlaikymas arba atsisakoma priteisti išlaikyma, jeigu yra bent viena iš šiu aplinkybiu:1) santuokos trukme buvo ne ilgesne kaip vieneri metai;2) sutuoktinis, turintis teise gauti išlaikyma, yra padares nusikaltima kitam sutuoktiniui ar jo artimiesiems giminaiciams;3) sutuoktinis, turintis teise gauti išlaikyma, savo sunkia materialine padeti sukure pats savo kaltais veiksmais;4) išlaikymo reikalaujantis sutuoktinis santuokos metu neprisidejo prie bendro turto gausinimo ar tycia kenke kito sutuoktinio ar šeimos interesams.7. Teismas gali pareikalauti iš buvusio sutuoktinio, privalancio teikti išlaikyma kitam sutuoktiniui, pateikti adekvatu šios prievoles ivykdymo užtikrinima.8. Išlaikymas priteisiamas nustatyto dydžio vienkartine pinigu suma arba periodinemis išmokomis (renta), mokamomis kas menesi, arba priteisiamas tam tikras turtas.9. Kai santuoka nutraukta pagal vieno sutuoktinio prašyma del kito sutuoktinio neveiksnumo, sutuoktinis, kurio iniciatyva buvo nutraukta santuoka, privalo atlyginti neveiksnaus buvusio sutuoktinio gydymo ir priežiuros išlaidas, jeigu jos nera padengiamos iš valstybinio socialinio draudimo lešu.10. Teismo sprendimas priteisti išlaikyma yra pagrindas steigti atsakovo turtui priverstini ikeitima (hipoteka). Jeigu buves sutuoktinis nemoka priteisto išlaikymo, išieškoma iš jo turto istatymu nustatyta tvarka.11. Jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinemis išmokomis, tai, iš esmes pasikeitus šio straipsnio 5 dalyje numatytoms aplinkybems, bet kuris iš buvusiu sutuoktiniu gali reikalauti padidinti ar sumažinti išlaikymo dydi ar apskritai nutraukti išlaikymo mokejima. Periodines išmokos mokamos iki kreditoriaus gyvos galvos ir kasmet indeksuojamos Vyriausybes nustatyta tvarka atsižvelgiant i infliacija.12. Kai buves sutuoktinis, iš kurio priteistas išlaikymas, miršta, pareiga moketi išlaikyma pereina jo ipediniams, kiek leidžia paveldimas turtas, neatsižvelgiant i palikimo priemimo buda.13. Kai buves sutuoktinis, kuriam priteistas išlaikymas, miršta arba sudaroma nauja santuoka, išlaikymo mokejimas nutraukiamas. Mirties atveju teise reikalauti isiskolinimo ar dar nesumoketo išlaikymo pereina mirusiojo ipediniams. Nutraukus nauja santuoka, igyjama teise reikalauti atnaujinti išlaikymo mokejima, jeigu išlaikymo reikalingas sutuoktinis augina vaika iš ankstesnes santuokos arba prižiuri invalida vaika iš ankstesnes santuokos. Visais kitais atvejais sutuoktinio iš velesnes santuokos pareiga išlaikyti kita sutuoktini atsiranda pirmiau nei tokia sutuoktinio iš ankstesnes santuokos pareiga.V skyriusSUTUOKTINIU GYVENIMAS SKYRIUM (SEPARACIJA)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.