3.76 straipsnis. Klausimai, išsprendžiami priimant sprendima del gyvenimo skyrium

3.76 straipsnis. Klausimai, išsprendžiami priimant sprendima del gyvenimo skyrium
1. Teismas, priimdamas sprendima del sutuoktiniu gyvenimo skyrium, privalo nustatyti, su kuriuo iš ju lieka gyventi ju nepilnameciai vaikai, taip pat išspresti vaiku išlaikymo ir skyrium gyvenancio tevo (motinos) dalyvavimo auklejant vaikus klausimus.2. Jeigu yra svarbiu priežasciu, teismas gali laikinai nustatyti vaiku gyvenamaja vieta pas kitus asmenis ar vaiku globos (rupybos) institucijoje.3. Sprendžiant klausima, kuriam iš sutuoktiniu tikslinga palikti teise gyventi šeimos gyvenamojoje patalpoje, pirmenybe turi buti teikiama tam sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnameciai vaikai ar kuris yra nedarbingas.4. Kai sutuoktiniai yra sudare sutarti del gyvenimo skyrium pasekmiu (šio kodekso 3.73 straipsnio 2 dalis), teismas šia sutarti patvirtina, jeigu sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmes nepažeidžia nepilnameciu vaiku ar vieno sutuoktinio teisiu ir teisetu interesu. Patvirtines sutarti, teismas jos turini irašo i sprendima.5. Jeigu po teismo sprendimo isiteisejimo iš esmes pasikeicia aplinkybes, reikšmingos sprendžiant sutuoktiniu gyvenimo skyrium klausimus, bet kuris sutuoktinis turi teise reikalauti, kad teismas apsvarstytu ankstesni sprendima ir, atsižvelgdamas i iš esmes pasikeitusias aplinkybes, šio straipsnio 1 dalyje išvardytus klausimus išsprestu kitaip.