3.77 straipsnis. Gyvenimo skyrium teisines pasekmes

3.77 straipsnis. Gyvenimo skyrium teisines pasekmes
1. Kai teismas priima sprendima del gyvenimo skyrium, baigiasi sutuoktiniu bendras gyvenimas, taciau kitos sutuoktiniu teises ir pareigos išlieka, išskyrus šio kodekso numatytas išimtis.2. Gyvenimas skyrium neturi itakos sutuoktiniu teisems ir pareigoms ju nepilnameciams vaikams, išskyrus šio kodekso numatytas išimtis.3. Priimdamas sprendima del sutuoktiniu gyvenimo skyrium, visais atvejais teismas privalo išspresti sutuoktiniu bendro turto padalijimo klausimus, jeigu šie klausimai nenustatyti sutuoktiniu vedybu sutartyje.4. Gyvenimas skyrium sutuoktiniu turtinems teisems teisines pasekmes sukelia nuo bylos iškelimo. Taciau sutuoktinis, išskyrus ta, kuris buvo pripažintas kaltu del gyvenimo skyrium, gali prašyti, kad teismas nustatytu, jog gyvenimas skyrium sutuoktiniu turtinems teisems teisines pasekmes sukele nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi.5. Jeigu po teismo sprendimo del sutuoktiniu gyvenimo skyrium vienas ju miršta, tai pergyvenes sutuoktinis išsaugo visas teises, kurias istatymai suteikia pergyvenusiam sutuoktiniui, išskyrus atvejus, kai pergyvenes sutuoktinis teismo sprendimu yra pripažintas kaltu del gyvenimo skyrium. Ta pati taisykle taikoma ir kai sprendima del gyvenimo skyrium priima teismas pagal bendra abieju sutuoktiniu prašyma, jeigu sutuoktiniu sutartyje nenumatyta ko kita. Taciau pergyvenes sutuoktinis negali paveldeti mirusio sutuoktinio turto.