3.78 straipsnis. Sutuoktiniu tarpusavio išlaikymas

3.78 straipsnis. Sutuoktiniu tarpusavio išlaikymas
1. Teismas, priimdamas sprendima del sutuoktiniu gyvenimo skyrium, gali priteisti išlaikymo reikalingam sutuoktiniui išlaikyma iš kito sutuoktinio, del kurio kaltes buvo pradeta gyventi skyrium, jeigu išlaikymo klausimai nenustatyti sutuoktiniu sudarytoje sutartyje.2. Teismas, spresdamas išlaikymo priteisimo ir jo dydžio klausimus, privalo atsižvelgti i santuokos trukme, išlaikymo reikalinguma, abieju sutuoktiniu turtine padeti, ju sveikatos bukle, amžiu, taip pat i ju darbinguma, nedirbancio sutuoktinio isidarbinimo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes.3. Teismas gali nustatyti, kad sutuoktinis, privalantis teikti išlaikyma kitam sutuoktiniui, pateiktu šios prievoles ivykdymo užtikrinima.4. Išlaikymas priteisiamas nustatyto dydžio vienkartine pinigu suma arba periodinemis išmokomis (renta), mokamomis kas menesi, arba priteisiamas tam tikras turtas.5. Teismo sprendimas priteisti išlaikyma yra pagrindas steigti atsakovo turtui priverstini ikeitima (hipoteka). Jeigu sutuoktinis nemoka iš jo priteisto išlaikymo, išieškoma iš jo turto istatymu nustatyta tvarka.6. Jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinemis išmokomis, tai, iš esmes pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje numatytoms aplinkybems, bet kuris sutuoktiniu gali reikalauti padidinti ar sumažinti išlaikymo dydi ar apskritai nutraukti išlaikymo mokejima. Periodines išmokos kasmet indeksuojamos Vyriausybes nustatyta tvarka.