3.79 straipsnis. Gyvenimo skyrium pabaiga

3.79 straipsnis. Gyvenimo skyrium pabaiga
1. Gyvenimas skyrium baigiasi, jeigu sutuoktiniai vel pradeda kartu gyventi ir bendras gyvenimas patvirtina ju ketinima kartu gyventi nuolat. Gyvenimas skyrium baigiasi, kai teismas priima sprendima, kuriuo patenkinamas bendras sutuoktiniu prašymas del gyvenimo skyrium pabaigos ir kuriuo panaikinamas ankstesnis teismo sprendimas del gyvenimo skyrium.2. Sutuoktiniams atnaujinus bendra gyvenima, ju turtas lieka atskirtas tol, kol jie sudaro nauja vedybu sutarti ir pasirenka nauja turto teisini režima.3. Gyvenimo skyrium pabaiga tretiesiems asmenims sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jeigu sutuoktiniai sudaro nauja vedybu sutarti ir ja iregistruoja šio kodekso 3.103 straipsnyje numatyta tvarka.4. Jeigu sutuoktiniu gyvenimas skyrium tesiasi daugiau kaip vienerius metus po teismo sprendimo isiteisejimo, bet kuris sutuoktinis gali reikalauti santuoka nutraukti šio kodekso 3.55 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.