3.8 straipsnis. Susitarimas tuoktis (sužadetuves)

3.8 straipsnis. Susitarimas tuoktis (sužadetuves)
1. Susitarimas tuoktis neipareigoja ir negali buti igyvendintas prievarta, taciau gali sukelti šio kodekso 3.9–3.11 straipsniuose nustatytas teisines pasekmes.2. Susitarimas tuoktis gali buti išreikštas žodžiu arba raštu.3. Paduotas nustatytos formos prašymas civilines metrikacijos istaigai iregistruoti santuoka laikomas viešu susitarimu tuoktis.