3.84 straipsnis. Šeimos turtas

3.84 straipsnis. Šeimos turtas
1. Neatsižvelgiant i tai, kurio sutuoktinio nuosavybe iki santuokos sudarymo buvo ar po jos sudarymo yra šio straipsnio 2 dalyje numatytas turtas, jis yra pripažistamas šeimos turtu. Šeimos turtas turi buti naudojamas tik bendriems šeimos poreikiams tenkinti.2. Šeimos turtas yra šis turtas, nuosavybes teise priklausantis vienam arba abiem sutuoktiniams:1) šeimos gyvenamoji patalpa;2) kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namu ukio poreikiams tenkinti, iskaitant baldus.3. Šeimos turtu taip pat pripažistama teise naudotis šeimos gyvenamaja patalpa.4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas turtas igyja šeimos turto teisini statusa nuo santuokos iregistravimo dienos, taciau sutuoktiniai gali panaudoti ši fakta prieš sažiningus treciuosius asmenis tik tada, jeigu nekilnojamasis daiktas yra iregistruotas viešame registre kaip šeimos turtas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.