3.86 straipsnis. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga

3.86 straipsnis. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga
1. Šeimos turto teisinis režimas pasibaigia nutraukus santuoka, ja pripažinus negaliojancia ar sutuoktiniams pradejus gyventi skyrium.2. Sutuoktiniui, su kuriuo gyventi lieka nepilnameciai vaikai, teismo sprendimu gali buti suteikiama teise naudotis šeimos turtu ar jo dalimi (uzufruktas). Uzufruktas nustatomas, kol vaikai sulaukia pilnametystes.3. Jeigu sutuoktiniai šeimos gyvenamaja patalpa nuomojosi, teismas gali perkelti nuomininko teises sutuoktiniui, su kuriuo gyventi lieka nepilnameciai vaikai ar kuris yra nedarbingas.4. Namu apyvokos daiktus, skirtus šeimos namu ukio poreikiams tenkinti, teismas gali priteisti sutuoktiniui, kuris lieka gyventi šeimos gyvenamojoje patalpoje kartu su nepilnameciais vaikais.Antrasis skirsnisIstatymU NUSTATYTAS sutuoktiniu turto teisinis režimas