3.87 straipsnis. Istatymu nustatyto sutuoktiniu turto teisinio režimo esme

3.87 straipsnis. Istatymu nustatyto sutuoktiniu turto teisinio režimo esme
1. Istatymu nustatytas sutuoktiniu turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktiniu igytas po santuokos sudarymo, yra ju bendroji jungtine nuosavybe.2. Sutuoktiniu turtas yra ju bendroji jungtine nuosavybe, kol jis nera padalytas arba kol bendrosios jungtines nuosavybes teise nera pasibaigusi kitokiu budu.