3.88 straipsnis. Bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe

3.88 straipsnis. Bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe
1. Bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe pripažistama:1) turtas, igytas po santuokos sudarymo abieju sutuoktiniu ar vieno ju vardu;2) pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esancio turto;3) pajamos, gautos iš abieju sutuoktiniu bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lešas, butinas sutuoktinio profesinei veiklai;4) imone ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradejo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo imone nuosavybes teise priklause vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe po santuokos sudarymo yra iš imones veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir imones (verslo) vertes padidejimas;5) pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktiniu ar vieno ju darbines ar intelektines veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslines paskirties išmokas (žalos, padarytos del sveikatos sužalojimo, taip pat neturtines žalos atlyginimas, gauta tiksline materialine parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita).2. Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktiniu bendroji jungtine nuosavybe, kol nera irodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmenine nuosavybe.3. Turto, kuris yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, savininkai viešame registre turi buti nurodyti abu sutuoktiniai. Kai turtas iregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažistamas kaip bendroji jungtine nuosavybe, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtine nuosavybe.4. Jeigu privatus pensiju fondas yra sukauptas iš bendru sutuoktiniu lešu, ištuokos atveju kitas sutuoktinis turi teise reikalauti, kad jam butu pripažinta teise i puse šio pensijos fondo.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.