3.89 straipsnis. Asmenine sutuoktiniu nuosavybe

3.89 straipsnis. Asmenine sutuoktiniu nuosavybe
1. Asmenine sutuoktiniu nuosavybe pripažistamas turtas:1) abieju sutuoktiniu atskirai igytas iki santuokos sudarymo;2) sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldetas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nera nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinen sutuoktiniu nuosavyben;3) sutuoktiniu asmeninio naudojimo daiktai (avalyne, drabužiai, profesines veiklos irankiai);4) intelektines ir pramonines nuosavybes teises, išskyrus pajamas, gaunamas iš intelektines veiklos;5) lešos ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui, išskyrus lešas ir daiktus, skirtus verslui, kuriuo verciasi abu sutuoktiniai bendrai;6) lešos, vieno sutuoktinio gautos kaip žalos atlyginimas ar kitokia kompensacija už žala, padaryta del sveikatos sužalojimo, ir neturtine žala, tiksline materialine parama ir kitokios išmokos, išimtinai susijusios tik su jas gavusio sutuoktinio asmeniu, teises, kuriu negalima perleisti kitiems asmenims;7) sutuoktinio igytas turtas už asmenines lešas arba lešas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esanti turta, jeigu to turto igijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia igyti turta asmeninen nuosavyben.2. Faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali buti irodytas tik rašytiniais irodymais, išskyrus atvejus, kai istatymas leidžia liudytoju parodymus arba to turto prigimtis ir pobudis patys savaime irodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmenine nuosavybe.3. Asmeninis turtas, kuri vienas sutuoktinis laikinai perduoda kitam sutuoktiniui pastarojo asmeniniams poreikiams tenkinti, išlieka turta perdavusio sutuoktinio asmenine nuosavybe.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.