3.9 straipsnis. Dovanu gražinimas

3.9 straipsnis. Dovanu gražinimas
1. Jeigu santuoka nesudaroma, abi viešo susitarimo tuoktis šalys turi teise reikalauti viena iš kitos gražinti viska, ka viena yra gavusi iš kitos kaip dovana ryšium su busima santuoka, išskyrus atvejus, kai dovanos verte neviršija vieno tukstancio litu ir kai šalis, gavusi dovana, mire iki santuokos iregistravimo, ir santuoka nebuvo sudaryta del šalies mirties.2. Reikalavimams gražinti dovanas taikomos šio kodekso šeštosios knygos normos, reglamentuojancios santykius, susijusius su nepagristu praturtejimu ar turto gavimu.3. Ieškinys del dovanos gražinimo gali buti pareikštas per vieneriu metu ieškinio senaties termina, skaiciuojama nuo atsisakymo sudaryti santuoka dienos.