3.92 straipsnis. Turto, kuris yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

3.92 straipsnis. Turto, kuris yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
1. Turtu, kuris yra bendroji jungtine nuosavybe, sutuoktiniai naudojasi, ji valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu.2. Kito sutuoktinio sutikimas nereikalingas, kai:1) priimamas palikimas ar atsisakoma ji priimti;2) atsisakoma sudaryti sutarti;3) imamasi neatideliotinu priemoniu bendram turtui apsaugoti;4) pareiškiamas ieškinys del bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes gynimo;5) pareiškiamas ieškinys del savo teisiu, susijusiu su bendru turtu, gynimo arba savo asmeniniu teisiu, nesusijusiu su šeimos interesais, gynimo.3. Preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Išimtiniais atvejais, kai delsimas padarytu esmines žalos šeimos interesams, o kitas sutuoktinis negali išreikšti savo sutikimo del ligos ar kitu objektyviu priežasciu, sandori sutuoktinis gali sudaryti be kito sutuoktinio sutikimo šio kodekso 3.32 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.4. Sandorius, susijusius su bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe esancio nekilnojamojo daikto ar daiktiniu teisiu i ji disponavimu ar ju suvaržymu, taip pat sandorius del bendros imones perleidimo ar teisiu i ja suvaržymo bei vertybiniu popieriu, kurie yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, perleidimo ar teisiu i juos suvaržymo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktiniu turi kito sutuoktinio išduota igaliojima toki sandori sudaryti.5. Kiekvienas sutuoktinis turi teise be kito sutuoktinio sutikimo atidaryti banko depozitine saskaita savo vardu ir laisvai disponuoti joje esanciomis lešomis, jeigu tos pinigines lešos nebuvo perduotos bendrojon jungtinen nuosavyben.6. Jeigu sandoris yra sudarytas be kito sutuoktinio sutikimo, tai sutikimo sudaryti sandori nedaves sutuoktinis gali toki sandori patvirtinti per viena menesi nuo tos dienos, kai sužinojo apie sandori. Iki sandorio patvirtinimo momento kita šalis gali sandorio atsisakyti. Jeigu per viena menesi sutuoktinis sandorio nepatvirtina, pripažistama, kad sandoris yra sudarytas be kito sutuoktinio sutikimo. Jeigu kita sandorio šalis žinojo, kad asmuo, su kuriuo jis sudaro sandori, yra sudares santuoka, tai sandorio ji gali atsisakyti tik tuo atveju, jeigu sutuoktinis melagingai pareiške, kad kito sutuoktinio sutikimas sudaryti sandori yra.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.