3.97 straipsnis. Turto, kuris yra asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe, tvarkymas

3.97 straipsnis. Turto, kuris yra asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe, tvarkymas
1. Turtu, kuris yra asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe, šis sutuoktinis naudojasi, ji valdo bei juo disponuoja savo nuožiura. Turto, kuri šis kodeksas pripažista šeimos turtu, valdymui, naudojimui ir disponavimui juo taikomi šioje knygoje nustatyti apribojimai.2. Jeigu vienas sutuoktinis turta, kuris yra jo asmenine nuosavybe, tvarko aplaidžiai ar taip neprotingai ir nerupestingai, jog kyla gresme šeimos interesams del to, kad tas turtas gali buti prarastas ar iš esmes sumažeti, tai kitas sutuoktinis turi teise kreiptis i teisma reikalaudamas skirti sutuoktinio turtui administratoriu. Administratoriumi gali buti skiriamas ir sutuoktinis, pareiškes toki reikalavima.3. Išnykus aplinkybems, del kuriu turtui buvo paskirtas administratorius, bet kuris sutuoktinis gali kreiptis i teisma del turto administravimo panaikinimo.4. Vienas sutuoktinis turi teise igalioti kita sutuoktini tvarkyti turta, kuris yra jo (pirmojo sutuoktinio) asmenine nuosavybe. Tokiu atveju sutuoktiniu tarpusavio turtiniams santykiams taikomos šio kodekso antrosios knygos normos, reglamentuojancios atstovavimo teisinius santykius.5. Jeigu del ligos ar kitu objektyviu priežasciu vienas sutuoktinis negali savarankiškai tvarkyti savo turto ir prisideti prie šeimos namu ukio išlaikymo, kitas sutuoktinis turi teise naudoti šeimos namu ukiui išlaikyti negalincio savarankiškai tvarkyti savo turto sutuoktinio asmenines lešas ir turta. Ši taisykle netaikoma, jeigu sutuoktiniai gyvena skyrium ar sutuoktinio, kuris negali savarankiškai tvarkyti savo turto ir prisideti prie šeimos namu ukio, turtui yra paskirtas administravimas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.