4.100 straipsnis. Nuosavybes paemimas visuomenes poreikiams

4.100 straipsnis. Nuosavybes paemimas visuomenes poreikiams
1. Paimti daikta ar kita turta, priklausanti asmeniui privacios nuosavybes teise, visuomenes poreikiams leidžiama tik išimtiniais atvejais ir tik istatymu nustatyta tvarka.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju daikto (turto) savininkui atlyginama pinigais to daikto (turto) rinkos kaina, o šaliu sutarimu – perduodamas kitas daiktas (turtas).3. Visus klausimus, susijusius su nuosavybes paemimo teisetumu, taip pat gincus del paimamos nuosavybes vertes ir del nuosavybes paemimo savininkui atsiradusiu nuostoliu istatymu nustatyta tvarka sprendžia teismas.4. Nuosavybes teise i visuomenes poreikiams paimama kilnojamaji daikta (turta) valstybei pereina nuo atsiskaitymo su daikto (turto) savininku momento, išskyrus atvejus, kai istatymai nustato kitaip. Nuosavybes teise i visuomenes poreikiams paimama nekilnojamaji daikta valstybei pereina nuo nekilnojamojo daikto iregistravimo viešame registre momento, taciau iregistruoti toki daikta kaip valstybes nuosavybe viešame registre galima tik nuo atsiskaitymo su nekilnojamojo daikto savininku momento, išskyrus atvejus, kai istatymai nustato kitaip.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1312, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2367 (2011-04-28)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.