4.105 straipsnis. Teises i žemes sklypa praradimo pasekmes

4.105 straipsnis. Teises i žemes sklypa praradimo pasekmes
1. Asmeniui, teismo tvarka pripažintam praradusiu teise i žemes sklypa, atlyginama ant šio žemes sklypo esanciu ir jam nuosavybes teise priklausanciu statiniu verte, jeigu jam nesuteikiama teise kitu teisetu budu (nustatant žemes servituta ar pan.) naudotis žemes sklypu.2. Jeigu sandoris, kurio pagrindu buvo naudojamasi žemes sklypu, teismo tvarka pripažintas negaliojanciu ne del statiniu savininko kaltes, tai statiniu savininkui atlyginama šio kodekso 4.102 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis žemes sklypo savininko lešomis.3. Jeigu sandoris, kurio pagrindu buvo naudojamasi žemes sklypu, teismo tvarka pripažintas negaliojanciu del statiniu savininko kaltes ir jam nesuteikiama teise kitu teisetu budu (nustatant žemes servituta ar pan.) naudotis žemes sklypu, tai statinius ju savininkas gali nusikelti. Kai nukelti visu arba kai kuriu statiniu (ju daliu) neimanoma, žemes sklypo savininko sutikimu neperkelti objektai gali buti perleidžiami treciajam asmeniui arba žemes sklypo savininko ir statiniu savininko susitarimu gali buti perleidžiami žemes sklypo savininkui, arba nugriaunami.4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytu atveju statiniai nukeliami arba nugriaunami ju savininko lešomis, statybines medžiagos, likusios tuos statinius nugriovus, yra statiniu savininko nuosavybe, o statiniu savininkas privalo atlyginti nuostolius, atsiradusius del neteiseto žemes sklypo valdymo ir naudojimo.5. Gincus del statiniu nukelimo, nugriovimo arba perleidimo žemes sklypo savininko ar treciojo asmens nuosavyben sprendžia teismas.TURTO PATIKEJIMO TEISE
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.